De kinderoefentherapeut behandelt kinderen die moeite hebben met motorische vaardigheden, waardoor het dagelijks functioneren wordt beïnvloed. Het doel van de behandeling is het verbeteren hiervan, zodat het kind beter mee kan komen in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Tijdens de behandelingen wordt spelenderwijs aan de vaardigheden geoefend en richten wij ons o.a. ook op het krijgen van zelfvertrouwen in het eigen bewegen en lijf.

Zie hier veel voorkomende behandelindicaties 0-4 jaar

Zie hier veel voorkomende behandelindicaties 4-12 jaar

Het motorische onderzoek

Na de aanmelding krijgt u per e-mail één of meerdere vragenlijsten toegezonden. Deze geven ons inzicht in de hulpvraag en eventuele problematiek(en). Tijdens het motorisch onderzoek beginnen we met een gesprekje met het kind, met als doel het kind op zijn/haar gemak te stellen en de hulpvraag en interesses van het kind te achterhalen. Daarna doen we een uitgebreid onderzoek om het motorisch functioneren te beoordelen. Hierbij maken we gebruik van observaties en één of meerdere motorische testen (afhankelijk van de hulpvraag). De resultaten hiervan worden met de ouders besproken en verwerkt in een onderzoeksverslag. Hierin staan de behandeldoelen en het behandelplan, met daarbij een prognose van de behandelduur en het behandelaantal. Dit onderzoeksverslag wordt met toestemming ook verzonden naar andere betrokkenen, zoals school en de huisarts.

Behandeling kinderoefentherapie

De behandelingen bij de kinderoefentherapeut zijn zoveel mogelijk spelenderwijs en proberen we aan te laten sluiten bij de beleefwereld en interesses van het kind. Het doel is om motorische activiteiten aan te leren of te verbeteren, zodat hij/zij beter mee kan komen met leeftijdsgenoten of de gevraagde activiteiten in de klas of (sport)vereniging. Er worden ook adviezen of spelletjes voor thuis meegegeven, zodat er verder geoefend kan worden. Probeer dit ook zoveel mogelijk spelenderwijs te doen.

Tijdens de behandelepisode wordt er geëvalueerd, al dan niet met observeren of het opnieuw afnemen van de motorische test. Er zal indien nodig en met goedkeuring van ouders contact opgenomen worden met bijvoorbeeld de (gym)leerkracht om ervoor te zorgen dat de transfer van behandelkamer naar de dagelijkse dag gemakkelijker gemaakt kan worden.

Kinderoefentherapie wordt (deels) vergoed door de basisverzekering. Voor informatie over de vergoedingen en tarieven, klik hier.