Bereikbaarheid therapeuten
Marenthe: info@beweegenmotoriek.nl
Lieke: lieke@beweegenmotoriek.nl
U kunt te alle tijden een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Wij proberen u dezelfde of volgende werkdag terug te bellen.

Afspraken verzetten of afzeggen
Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren zijn
afgezegd. De praktijk is altijd bereikbaar via het antwoordapparaat of
de mail. Wanneer u niet of te laat afzegt, mag de oefentherapeut het
verzuimtarief in rekening brengen. Het verzuimtarief is 75% van het behandeltarief en moet door u
zelf betaald worden. Dit kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Het verzuimtarief is bedoeld als tegemoetkoming voor de gereserveerde tijd. De duur van een behandeling is gemiddeld 30 minuten.

AVG (algemene verordening gegevensbescherming)
Onze privacyverklaring vindt u helemaal onderaan onze website.

Behandelovereenkomst
Wij vragen u na het ontvangst van het onderzoeksverslag een behandelovereenkomst met ons aan te gaan. Hier in gaat u akkoord met het gestelde behandeldoel en -plan. Daarnaast kunt u toestemming geven voor rapportage en/of (multidisciplinair) overleg met zowel de verwijzer of andere betrokkenen, zoals school. Uiteraard kunt u hier uw bezwaar aangeven voor het rapporteren en/of overleg.
Kwaliteitscontrole
Wij vragen u ook om toestemming voor het versturen van een klanttevredenheidsonderzoek. Deze wordt per mail via Qualiview naar u verzonden. Het invullen is volledig anoniem. Met de resultaten kunnen wij de kwaliteit van onze zorg monitoren.

Klachtenregeling
De praktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.
Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.
De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op de website www.klachtenloketparamedici.nl van het klachtenloket paramedici vindt u nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.
Voor vragen of meer informatie:
e-mail: info@klachtenloketparamedici.nl
tel: 030-3100929 (bereikbaar van ma t/m vr 09:00 tot 12:30 uur)